جامع بزرگ کرمان
آدرس مسجد : ضلع جنوب غربی میدان شهدا
نام امام جماعت : حجت الاسلام الله وردی و صباحی
نماز صبح :
نماز ظهر و عصر :
نماز مغرب و اعشا :
 
مسجد الهادی
آدرس مسجد : چهار راه جوپاری بلوار دانشگاه ازاد روبروی شهرک ن و القلم
نام امام جماعت : حجت الاسلام توکلی
نماز صبح :
نماز ظهر و عصر :
نماز مغرب و اعشا :
 
علی اکبر (ع)
آدرس مسجد : خیابان ابوذر شمالی
نام امام جماعت : حجت الاسلام والمسلمین عرب پور
نماز صبح :
نماز ظهر و عصر :
نماز مغرب و اعشا :