سرخط اخبار

سه شنبه ۲ تیر ۱۳۹۴ | تعداد بازدیدها : ۲۷۳۹
منبع : روابط عمومی
؛
چارت سازمانی
2-1-1 مدیر کل
2-1-2 مسئول دفتر
2-1-3 کارشناس روابط عمومی و اطلاع رسانی
2-1-4 کارشناس مسئول حراست (اسناد و IT) 
2-1-5 کارشناس حراست فیزیکی
--------------------------------------------
گروه برنامه ریزی و فناوری اطلاعات
2-1-6 رئیس گروه
2-1-7 کارشناس فن آوری اطلاعات (IT)
2-1-8 کارشناس  برنامه.بودجه و ارزیابی عملکرد
--------------------------------------------
اداره امور قرآنی
2-1-9 رئیس اداره امور قرآنی
2-1-10 کارشناس امور قرآنی
2-1-11 کارشناس امور قرآنی
--------------------------------------------
معاون فرهنگی .پژوهشی و آموزشی
2-1-13 معاون امور فرهنگی
2-1-13 کارشناس امور فرهنگی بانوان
2-1-14 کارشناس برنامه ریزی امور فرهنگی
2-1-15 کارشناس ساماندهی تشکلهای دینی
2-1-16 کارشناس ساماندهی امور مبلغین و ائمه جماعات
2-1-17 کارشناس برنامه ریزی فعالیتهای رسانه ای
2-1-18 کارشناس ادیان و فرق
2-1-19 کارشناس پژوهشهای کاربردی
2-1-20 کارشناس آموزش اقشار تاثیر گذار
--------------------------------------------
معاون اداری مالی
2-1-22 معاون ادارای مالی
2-1-23 کارشناس امور اداری
2-1-24 کارشناس امور پشتیبانی
2-1-25 کارشناس حقوقی و املاک
2-1-26 کارشناس اسناد و مدارک
2-1-27 کار پرداز
2-1-27/1 کارشناس امور اداری و پشتیبانی
2-1-27/2 خدمتگزار
--------------------------------------------
اداره امور مالی و ذیحسابی
2-1-28 رئیس اداره مالی و ذیحسابی
2-1-29 کارشناس امور مالی
2-1-30 حسابدار
--------------------------------------------
اداره تبلیغات اسلامی کرمان
11-1 رئیس اداره
11-2 کارشناس امور فرهنگی و تبلیغ
11-3 کارشناس امور قرآنی
11-4 کارشناس امور عمومی و پشتیبانی فرهنگی
11-64 کارشناس امور فرهنگی و تبلیغ (شهداد)
11-68 کارشناس امور قرآنی (شهداد)
11-76 کارشناس امور فرهنگی و تبلیغ (راین)
11-84 کارشناس امور قرآنی (راین)
--------------------------------------------
اداره تبلیغات اسلامی رفسنجان
 11-5 رئیس اداره
11-6 کارشناس امور فرهنگی و تبلیغ
11-7 کارشناس امور قرآنی
11-8 کارشناس امور عمومی و پشتیبانی
--------------------------------------------
اداره تبلیغات اسلامی انار
11-9 رئیس اداره
11-10 کارشناس امور فرهنگی و تبلیغ
11-11 کارشناس امور قرآنی
11-12 کارشناس امور عمومی و پشتیبانی
--------------------------------------------
اداره تبلیغات اسلامی جیرفت
11-13 رئیس اداره
11-14 کارشناس امور فرهنگی و تبلیغ
11-15 کارشناس امور قرآنی
11-16 کارشناس امور عمومی و پشتیبانی
--------------------------------------------
 اداره تبلیغات اسلامی بم
11-17 رئیس اداره
11-18 کارشناس امور فرهنگی و تبلیغ
11-19 کارشناس امور قرآنی
11-20 کارشناس امور عمومی و پشتیبانی
--------------------------------------------
اداره تبلیغات اسلامی زرند
11-21 رئیس اداره
11-22 کارشناس امور فرهنگی و تبلیغ
11-23 کارشناس امور قرآنی
11-24 کارشناس امور عمومی و پشتیبانی
--------------------------------------------
اداره تبلیغات اسلامی سیرجان
11-25 رئیس اداره
11-26 کارشناس امور فرهنگی و تبلیغ
11-27 کارشناس امور قرآنی
11-28 کارشناس امور عمومی و پشتیبانی
--------------------------------------------
اداره تبلیغات اسلامی بافت
11-29 رئیس اداره
11-30 کارشناس امور فرهنگی و تبلیغ
11-31 کارشناس امور قرآنی
11-32 کارشناس امور عمومی و پشتیبانی
--------------------------------------------
اداره تبلیغات اسلامی رابر
11-33 رئیس اداره
11-34 کارشناس امور فرهنگی و تبلیغ
11-35 کارشناس امور قرآنی
11-36 کارشناس امور عمومی و پشتیبانی
--------------------------------------------
اداره تبلیغات اسلامی ارزوئیه
11-37 رئیس اداره
11-38 کارشناس امور فرهنگی و تبلیغ
11-39 کارشناس امور قرآنی
11-40 کارشناس امور عمومی و پشتیبانی
--------------------------------------------
اداره تبلیغات اسلامی کهنوج
11-41 رئیس اداره
11-42 کارشناس امور فرهنگی و تبلیغ
11-43 کارشناس امور قرآنی
11-44 کارشناس امور عمومی و پشتیبانی
--------------------------------------------
اداره تبلیغات اسلامی قلعه گنج
11-45 رئیس اداره
11-46 کارشناس امور فرهنگی و تبلیغ
11-47 کارشناس امور قرآنی
11-48 کارشناس امور عمومی و پشتیبانی
--------------------------------------------
اداره تبلیغات اسلامی عنبر آباد
11-49 رئیس اداره
11-50 کارشناس امور فرهنگی و تبلیغ
11-51 کارشناس امور قرآنی
11-52 کارشناس امور عمومی و پشتیبانی
-------------------------------------------
اداره تبلیغات اسلامی منوجان
11-53 رئیس اداره
11-54 کارشناس امور فرهنگی و تبلیغ
11-55 کارشناس امور قرآنی
11-56 کارشناس امور عمومی و پشتیبانی
--------------------------------------------
اداره تبلیغات اسلامی فهرج
11-57 رئیس اداره
11-58 کارشناس امور فرهنگی و تبلیغ
11-59 کارشناس امور قرآنی
11-60 کارشناس امور عمومی و پشتیبانی
--------------------------------------------
اداره تبلیغات اسلامی ریگان
11-61 رئیس اداره
11-62 کارشناس امور فرهنگی و تبلیغ
11-63 کارشناس امور قرآنی
11-64 کارشناس امور عمومی و پشتیبانی
--------------------------------------------
اداره تبلیغات اسلامی نرماشیر
11-65 رئیس اداره
11-66 کارشناس امور فرهنگی و تبلیغ
11-67 کارشناس امور قرآنی
11-68 کارشناس امور عمومی و پشتیبانی
--------------------------------------------
اداره تبلیغات اسلامی فاریاب
11-69 کارشناس امور فرهنگی و تبلیغ
11-70 کارشناس امور قرآنی
--------------------------------------------
اداره تبلیغات اسلامی شهربابک
11-67 رئیس اداره
11-68 کارشناس امور فرهنگی و تبلیغ
11-69 کارشناس امور قرآنی
11-70 کارشناس امور عمومی و پشتیبانی
--------------------------------------------
اداره تبلیغات اسلامی بردسیر
11-71 رئیس اداره
11-72 کارشناس امور فرهنگی و تبلیغ
11-73 کارشناس امور قرآنی
11-74 کارشناس امور عمومی و پشتیبانی
--------------------------------------------
اداره تبلیغات اسلامی کوهبنان
11-75 رئیس اداره
11-76 کارشناس امور فرهنگی و تبلیغ
11-77 کارشناس امور قرآنی
11-78 کارشناس امور عمومی و پشتیبانی
--------------------------------------------
اداره تبلیغات اسلامی رودبار جنوب
11-79 رئیس اداره
11-80 کارشناس امور فرهنگی و تبلیغ
11-81 کارشناس امور قرآنی
11-82 کارشناس امور عمومی و پشتیبانی
--------------------------------------------
اداره تبلیغات اسلامی راور
11-83 رئیس اداره
11-84 کارشناس امور فرهنگی و تبلیغ
11-85 کارشناس امور قرآنی
11-86 کارشناس امور عمومی و پشتیبانی
--------------------------------------------

تماس با ما

آدرس: خیابان شهید مطهری(شرقی)، کوچه 66،
اداره کل تبلیغات اسلامی استان کرمان

تلفن های تماس: 034-32269171-32231262

فکس: 32223901-034

کد پستی: 7616895184

ثبت نام در خبرنامه

آخرین خبرهای این سایت را در صندوق پستی خود دریافت کنید.
کلیه حقوق مادی و معنوی نزد وب سایت اداره کل تبلیغات اسلامی استان کرمان محفوظ میباشد.