منوی اصلی سایت
خدمات
  
برگزاری دوره آموزشی آشنایی با مسائل نوجوانان و جوانان و نحوه برنامه ریزی اوقات فراغت در کرمان
برگزاری دوره آموزشی آشنایی با مسائل نوجوانان و جوانان و نحوه برنامه ریزی اوقات فراغت در کرمان دوره آموزشی آشنایی با مسائل نوجوانان و جوانان و نحوه برنامه ریزی اوقات فراغت با حضور مدیران دفاتر ادارات تبلیغات اسلامی در اداره کل تبلیغات اسلامی در حال برگزایست.